MOD är ett blekt ord när man följer Aita Päts existentiella resa mot andens och livskraftens fria flöde. Drivkraften ligger djupare och alla verktyg, redskap, modeller, möjligheter tas i bruk för att frita kraften och höja medvetandet för tillåtelsen att rymma den hela människan. Boken är en generös redogörelse av en kamp från splittring och utanförskap till en verklighet där allt hänger samman i respekt, tolerans och kärlek. Det kunde varit science fiction, men det är här och nu. På riktigt.
- Marie Bergman (musiker, sångare, kompositör och livsinspiratör)

Boken innehåller den spännande berättelsen om och av en modig kvinna som efter en livskris viger sitt liv åt att utforska de dolda eller rent av förbjudna sidorna av sig själv – något som få av oss är beredda att göra. Denna krävande konfrontation bekräftar den urgamla men ofta glömda insikten att ”hjärta” rymmer ”smärta”, men också att ”smärta” kan öppna vårt ”hjärta”!
- Mats Friberg (emeritus docent i sociologi samt freds- och konfliktforskning)

Detta är en bok om en fascinerande livsresa - från förnekelse av overkligt liv utan äkta glädje, till att med ömhet, förståelse och tacksamhet kunna se på de genomlevda svårigheterna som nödvändigheter för integrering av nya möjligheter och positiva resurser. Boken visar också på att Livets oönskade händelser och repriser aldrig bara är ”tillfälligheter”. Väljer vi att ta ansvar, lämna offerrollen och bli orsaken i våra liv får vi kraft, styrka  och livslust i belöning. Det är en allvarlig bok att bli glad av!
- Agneta Oreheim (Astrolog, drömtydare, författare)

Jag har haft den äran att följa delar av Aitas livsresa i verkliga livet och nu även via "Från Utbränd till Upplyst". En fascinerande läsning som påverkar på många olika plan.  För mig är detta historien om kraftfull  andlig och personlig utveckling.  Resan går från negativ styrka till positiv, där Aita slutligen kan stå i sin kraft och skönhet för att vara den starka kvinna hon är.
- Hasse Nyander (Författare, medium, healer, ledare för the Church of Good Will)

”Jag blir berörd av författarinnans egna ord och berättelse. Hennes livsresa där vi kan känna igen oss. Jag blir ständigt påmind genom hela boken om energier, processer, speglingar och vibrationer. Jag vet allt detta, men Aita klär det så bra i ord och jag ska dela med mig av boken vidare till andra, för det är inte bara en bok utan en upplysningsbok, en bok att gå tillbaka till, en bok som väcker och gör dig påmind om varför vi är här på jorden just nu och hur vi lever och andas och hur vi behandlar varandra. Jag är glad att jag fick ta del av boken och lära känna Aita. Jag tar med mig alla hennes ord in i mitt hjärta och ska läsa den när jag tappar bort mig själv, som vi människor gör under vår livsresa många gånger. Boken är skriven under lång tid och är noggrann och genomtänkt. Jag rekommenderar den varmast.                         - Charlotta Lagerberg Thunes (Författare, föreläsare och beteendevetare)

Att du skrivit din bok utifrån dig själv och i jagform och inte rent allmänt är så fint och bra.  Den blir då som ett erbjudande - en bro från dig över till den mottagande - läsaren - sökaren. 
Så bra också med den större text du valt. Jag har själv svårt för normal mindre text idag med min begränsade syn.
Också väldigt tydligt och lättåtkomligt med de avgränsade styckena, tydliga var och en för sig, men samtidigt förstärker de tillsammans helheten och sammanhanget.

Din bok är ett både subtilt, esoterisk, konkret, personligt och allmänt/informativt livsdokument om personlig och andlig utveckling. Med ditt eget liv som upphov, bränsle och som den vägvisare och lärare du är, varsegör du "vägmärken och skyltar" längs din utvecklingsbana. Många kan inspireras och hjälpas i sitt sökande efter mera livskraft, insikt, visdom och hälsa.
 
-Gunnel Emia DeGosh (Författare, konstnär, musiker)

 

Köp e-boksversion här!


Aita intervjuas av Anita Johansson från Radiosyn (mp3).

Intervju av Aita på Bokmässan med Eva-Marie Janelo

Aita läser ur sin bok

Från Utbränd till Upplyst vinner pris i Toronto

 

Läs mer om Aita på Ekgården.org och Aitapats.se.

Aita och Raymond Aaron

John DeMartini, Aita och Raymond Aaron


Aita och Mark MacKoy


Aita och Bob Proctor